Pro Animals Finland ry:n vuosikokous 31.5.2019

Pro Animals Finland ry:n vuosikokouskutsu

Pro Animals Finland ry:n vuosikokous pidettiin perjantaina 31.5.2019  klo 18:00 alkaen 

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat

1.  Kokouksen avaus

2.  Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3.  Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

4.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.  Esityslista

6.  Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto

7.  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

8.  Toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen

    (kannatusjäsen, ainaisjäsen) suuruudet

9.  Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta

10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

11. Muut asiat

Pro Animals Finland ry:n tilinpäätös vuodelta 2018
Lähettänyt

Jaa: